06.06.2024
Dodávka ochranných krytů pro strojní zařízení dle ČSN EN ISO 14120

Pro německý koncern zajišťuje naše firma dodávku a montáž krytů starších československých i jiných konvenčních strojů.

Ve spojení s blokovacím zařízením s jištěním nebo bez jištění ochranného krytu je ochrana zajištěna v jakékoliv poloze ochranného krytu.

Nejzákladnější normy pro ochranné kryty jsou:

 

  • ČSN EN ISO 12100 (posouzení rizika) a ostatní normy typu C
  • ČSN EN ISO 14120 (ochranné kryty)
  • ČSN EN ISO 13857 (bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu)
  • ČSN EN 349+A1 (nejmenší mezery proti stlačení)
  • ČSN EN 547-1 až 3+A1(tělesné rozměry člověka a požadavky na otvory pro přístup obsluhy ke SZ)

 

Je třeba si uvědomit, že ochranný kryt slouží jako fyzická bariéra navržená jako část stroje k poskytnutí ochrany. Sám o sobě je účinný pouze tehdy, je-li uzavřený nebo bezpečně držen v ochranné poloze.


Fotogalerie