24.05.2021
Jaderné elektrárny potřebují také údržbu

Konvenční obráběcí stroje nacházejí i v dnešní době stále široké uplatnění v různých, nejen výrobních, provozech. Několik našich strojů je instalováno i v sekci údržby několika jaderných elektráren na území bývalého Československa.

Naše firma dodává kompletní strojní vybavení pro provoz centrální údržby v různých výrobních i nevýrobních firmách. Často se setkáváme i s nestandardními požadavky na speciální krytování strojů, výbavu pro zvlášť náročné prostředí a pod. Vzhledem k úzké spolupráci s výrobci jsme schopni rychle zareagovat a nabídnout i stroje a zařízení pro tento typ provozu.


Fotogalerie