17.01.2021
Nové webové stránky s nabídkou krytování strojů

Našeho firma upravila nabídku pro firmy, vyrábějící nebo opravující obráběcí a tvářecí stroje a v novém designu představuje kompletní nabídku ochranných krytů pracovního prostoru produkčních zařízení, bezpečnostních zábran a jistících a blokovacích elektronických prvků.

Za účelem výběru a návrhu typů ochranných krytů,řeší naše firma posouzení nebezpečí vyskytujících se u strojního zařízení a předvídatelné kategorie osob, které mohou být vystaveny nebezpečí (viz ČSN EN ISO 12100). Nejdůležitější kritéria našeho výběru a doporučení krytů jsou:

 

  • pravděpodobnost a předpokládaná závažnost jakéhokoliv zranění, jak je indikováno pomocí posouzení rizika
  • zamýšlené použití stroje, jak je stanoveno v ČSN EN ISO 12100
  • předvídatelné nesprávné použití a překonání ochranného krytu
  • nebezpečí vyskytující se u stroje
  • povaha a četnost přístupu.

Více naleznete na webové stránce : www.krytystroju.cz

Těšíme se na Vaše poptávky.


Fotogalerie