25.05.2021
Přejímka servokonvenční frézky UWF 15 Servomill

Z důvodu zajištění kontroly požadovaných parametrů strojů je v případě přání zákazníka možná protokolární přejímka stroje s ověřením jeho vlastností, výkonu a přesnosti.

Nejčastěji se provádí zátěžový test stroje a měření jeho přesnosti dle měřícího protokolu. Jednotlivé měřící úlohy jsou zaznamenány na video a v případě potřeby poskytnuty zákazníkům ještě před dodáním zařízení. Pro měření se zamozřejmě používají cejchované přístroje, protokol o jejich pravidelné kontrole je rovněž k dispozici. Ověřují se i parametry nastavení elektronických prvků a záložní software. 


Fotogalerie